Disclaimer

Verantwoording/aansprakelijkheid

De advisering van Marcia Korenhof is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling door je (huis-)arts of medisch specialist dan wel als behandeling van een diëtist.

De adviezen en tips van Marcia Korenhof bevatten uitsluitend instructies voor een beter en gelukkiger leefpatroon van je kind. Marcia Korenhof doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor complementaire doeleinden en mag niet dienen voor het stellen van een eigen diagnose voor je kind. De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.

Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten van je baby/kind word je dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist!

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van AROMAKIDS (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marcia Korenhof is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken. Ook kan de website gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en andere wet- of regelgevingen van derden, en deze zijn daarom op dezelfde wijze beschermd.